Seminar "Zelena javna naročila"

S sprejemom Uredbe o ZeJN s predpisanim najmanj 30-odstotnim deležem lesa v javnih zgradbah  je vlada dala jasno sporočilo o vsestransko koristni in tudi nujni večji rabi lesa. Da bi se bolje seznanili s konceptom ZeJN in s tem izboljšali njegovo izvajanje ter  vas seznanili s pripravljenostjo  lesne industrije na potrebe ZeJN vas vabimo na KONFERENCO »UREDBA O ZELENIH JAVNIH NAROČILIH, PRILOŽNOST IN IZZIV ZA LESARJE IN GRADBINCE«

Torek, 6. marec 2012 ob 10.00 uri v dvorani URŠKA na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska 18.  

Program

Program

Uvodna nagovora
Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS
prof. dr. Katarina Čufar, prodekanja Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani
 
Predstavitev Uredbe o zelenih javnih naročilih in primerov dobrih praks


Maja Koković, Ministrstvo za finance
Zeleno javno naročanje - poslovna priložnost za slovensko lesno industrijo.

dr. Andreja Kutnar, Inštitut za lesarstvo in trajnostni razvoj,
Analiza življenjskega cikla (LCA) – objektivno merilo okoljskih zahtev zelenih javnih naročil (ZeJN).

Aleksander S. Ostan, arhitekt
Med univerzalno odgovornostjo in lokalno ustvarjalnostjo; rabe lesa v sodobni arhitekturi.

dr. Boštjan Lesar
Naravne vpihane izolacije – Celulozna izolacija.

doc.dr. Manja Kitek Kuzman, UL BF Oddelek za lesarstvo
Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji | lesena večnadstropna gradnja

Rupert Gole, župan občine Šentrupert
Lesu naklonjena občina Šentrupert – primer dobre prakse.
 

Okrogla miza
Okroglo mizo bo vodil prof. dr. Franc Pohleven
 
Matjaž Uhan, Javna agencija za javno naročanje RS
izr. prof. dr. Miha Humar, UL BF Oddelek za lesarstvo
prof. dr. Miroslav Premrov, UM, Fakulteta za gradbeništvo Maribor
doc. Maruša Zorec, UL, Fakulteta za arhitekturo
Mirijana Bračič, sekretarka SSPLMS
dr. Bruno Dujič

Seminar "Zelena javna naročila"
Proizvajalci - lesena gradnja:
Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila"
Proizvodi - lesena gradnja:
Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila" Seminar "Zelena javna naročila"