Program konference

Kongres arhitekture

WOOD. BUILDING THE FUTURE. LES. GRADIMO PRIHODNOST.

Doprinos gozda in lesa k zaščiti podnebja

Domači in mednarodni arhitekti bodo s predstavitvijo dobrih praks podali primere moderne lesene arhitekture za trajnostni razvoj mest.  

www.wooddays.eu

Program:

Moderiranje: Manja Kitek Kuzman, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

  9.30 Registracija

10.00 Pozdrav & otvoritev 

10.15 Status quo slovenske lesene arhitekture 
                Manja Kitek Kuzman, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, (SL)

10.30 Lesene javne zgradbe v urbanem okolju 
                Maruša Zorec & Janez Koželj, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani (SL)

11.15 Starosti primerno – primer doma za ostarele in negovalnega doma za bolnike v Gradcu 
                Dieter Wissounig, Wissounig architetki , Graz (AT)*

12.00 Odmor     

12.30 Toplotna sanacija in modernizacija obstoječih zgradb z lesom 
                Josef Hohensinn, Hohensinn Architektur ZT GmbH, Graz (AT)*

13.15 Les (struktura, duša, lupina) – primeri projektov iz Južne Tirolske
                Matteo Scagnol & Sandy Attia, MoDus Architects, Bressanone (IT)* 

14.00 Razprava in zaključek
   
* simultano prevajanje nemščina / slovenščina

14.15 WOODBOX, Mestni trg

Program

Program konference
Proizvajalci - lesena gradnja:
Program konference Program konference Program konference Program konference Program konference Program konference Program konference Program konference Program konference Program konference
Proizvodi - lesena gradnja:
Program konference Program konference Program konference Program konference