Knjige

Les v sodobni slovenski arhitekturi 2. del

Les v sodobni slovenski arhitekturi 2. del

Avtor(ji): dr. Manja Kitek Kuzman

Pod okriljem Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete in Fakultete za arhitekturo je izšla monografija Les v sodobni slovenski arhitekturi 2010-2015 | Wood in Contemporary Slovenian Architecture 2.del|part avtorice dr. Manje Kitek Kuzman.
Monografija je posvečena slovenski lesni industriji.
Cena: 35 €
več

Energy-efficient timber-glass houses

Energy-efficient timber-glass houses

Avtor(ji): dr. Vesna Žegarac Leskovar, dr. Miroslav Premrov

Znanstvena monografija obravnava najnovejše znanstvene dosežke iz področja načrtovanja leseno-steklenih objektov s ciljem razvoja optimalnega modela sodobne energijsko učinkovite hiše.
več

MONOGRAFIJA Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji| Slovenija

MONOGRAFIJA Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji| Slovenija

Avtor(ji): dr. Manja Kitek Kuzman

Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete je v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo izdal monografijo Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji | Slovenija avtorice dr. Manje Kitek Kuzman.
Cena: 30 €
več

Energy efficient timber frame public buildings

Energy efficient timber frame public buildings

Avtor(ji): dr. Vesna Žegarac Leskovar, dr. Miroslav Premrov

Architectural design Approach for Energy efficient timber frame public buildings
več

Educational project on energy-efficient buildings projects

Educational project on energy-efficient buildings projects

Avtor(ji): dr. Vesna Žegarac Leskovar, dr. Miroslav Premrov

Architectural workshop for the Municipality of Podlehnik, Slovenia
več

Pogled na mesto - delavnica Leseni razgledni stolpi

Pogled na mesto - delavnica Leseni razgledni stolpi

Avtor(ji): dr. Vesna Žegarac Leskovar, dr. Miroslav Premrov, asis. Mateja Zlatinek

Pogled na mesto: delavnica Leseni razgledni stolpi : 2. letnik študijskega programa Arhitektura, 1. stopnja 2011/2012, 1. letnik študijskega programa Gradbeništvo, 2. stopnja 2011/2012
več

Lesene gradnje – zbirka rešenih primerov

Lesene gradnje – zbirka rešenih primerov

Avtor(ji): M. Premrov, K. Pintarič

Zbirka rešenih primerov »Lesene gradnje« predstavlja logično nadgradnjo zbirke rešenih primerov »Lesene konstrukcije«. Zbirka predstavlja štiri rešene primere iz tematike nosilnih elementov montažne lesene gradnje, ki si sledijo po zahtevnosti.
več

Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010

Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010

Avtor(ji): dr. Manja Kitek Kuzman

Pod okriljem Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete in Fakultete za arhitekturo je izšla monografija Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 | Wood in Contemporary Slovenian Architecture avtorice dr. Manje Kitek Kuzman.
Cena: 35 €
več

Lesene konstrukcije-rešeni primeri

Lesene konstrukcije-rešeni primeri

Avtor(ji): M. Tajnik, M. Premrov, E. Kozem

Zbirka rešenih primerov »Lesene konstrukcije« predstavlja zbirko rešenih računskih primerov dimenzioniranja nosilnih lesenih konstrukcijskih elementov. Vsebina učbenika se glede osnovnih zahtev projektiranja navezuje na zahteve osnovnega standarda SIST EN 1995-1-1:2005 (SI) »Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij.
več

Gradnja z lesom-izziv in priložnost za Slovenijo

Gradnja z lesom-izziv in priložnost za Slovenijo

Avtor(ji): Manja Kitek Kuzman et.al

Prva knjiga, ki celostno obravnava leseno gradnjo v Sloveniji. Knjiga Gradnja z lesom - izziv in priložnost za Slovenijo je zasnovana kot interdisciplinarni dialog slovenskih strokovnjakov različnih področij.
Cena: 49 €
več

Trajnostna raba lesa

Trajnostna raba lesa

Monografija Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi obravnava najpomembnejše bogastvo, ki ga imamo v Sloveniji na voljo, gozd oziroma les. Zavedati se moramo, da gozdovi pokrivajo prek 60 % nacionalnega ozemlja Slovenije. Njihova površina se je od l. 1875 (737 000 ha) do danes povečala za približno 500 000 ha!
več

Priročnik projektiranje gradbenih konstrukcij

Priročnik projektiranje gradbenih konstrukcij

| oktober 2009

Evrokodi predstavljajo izredno obsežno zbirko standardov. Priročnik skozi osem poglavij obravnava predvsem vsebino ključnih osmih evrokodov. Peto poglavje (avtorja sta Srečko Vratuša in Miroslav Premrov) je namenjeno projektiranju lesenih konstrukcij.
Cena: 86,80 €
več

Lesena gradnja v Sloveniji

Lesena gradnja v Sloveniji

Avtor(ji): Sekcija slovenskih proizvajalcev montažnih hiš, Manja Kitek Kuzman

Les se je v zadnjih letih razvil v visokotehnološki proizvod, za kar ima največje zasluge raziskovanje v tehnično konstruktivnem sektorju. Novi leseni materiali in moderne tehnike.
več

Lesene konstrukcije

Lesene konstrukcije

Avtor(ji): Miroslav Premrov, Peter DobrilaMaribor 2009

Univerzitetni učbenik »Lesene konstrukcije« obravnava širšo tematiko, poznavanje katere je potrebno pri projektiranju nosilnih elementov lesenih konstrukcij.
več

Inovativna lesena gradnja

Inovativna lesena gradnja

Avtor(ji): Manja K. Kuzman et.al | 27.3.2009

Publikacija - zbornik predavanj, ki je izšel ob strokovnem seminarju Inovativna lesena gradnja 27.3.2009. Vsebuje predavanja s področja uporabe lesa in trende na področju lesene gradnje.
Cena: Razprodano 10 €
več

Obvladumo podnebne spremembe- uporabimo les

Obvladumo podnebne spremembe- uporabimo les

Les je neobičajen material. Naravno obnovljiv, v Evropi raste v vedno večjem obilju. Je lep, lahek in močan, če z njim gradimo, topel in gostoljuben, če z njim živimo. In ponuja enostaven način zmanjševanja emisij CO2, ki so glavni povzročitelj podnebnih sprememb.
več

Revija Oris

Revija Oris

Vsebinsko revija v slovensko-angleškem jeziku pokriva tematiko arhitekture, urbanizma, interierja, designa, fotografijo in literaturo.| The magazine is widely known for the annual architectural symposium Days of Oris taking place in Zagreb end of October, with selected lectures presented in Ljubljana, Dubrovnik, and Belgrade each spring.
več

Revija Les|Wood

Revija Les je edina znanstvena in strokovna revija v Sloveniji, ki v celoti pokriva področje lesarstva. S predstavitvijo tematik, ki sodijo k interdisciplinarnim področjem lesarstva: gozdarstvo, biologija, kemija, fizika, strojništvo, tehnika, gradbeništvo, arhitektura, oblikovanje, ekonomika, dizajn, etnologija, restavratorstvo, papirništvo ... zagotavlja edinstven forum, kjer se med seboj prepletajo informacije s področja naravoslovja, biotehničnih ved, družboslovja, humanistike in umetnosti.
več

Revija Gradbenik

Revija Gradbenik je vodilni slovenski tiskani medij s področja gradbeništva, ki že šestnajsto leto vsak mesec predstavlja nasvete, novosti in informacije s področja gradbeništva, industrije gradbenega materiala in opreme ter projektiranja.
več

Knjige
Proizvajalci - lesena gradnja:
Knjige Knjige Knjige Knjige Knjige Knjige Knjige Knjige Knjige Knjige
Proizvodi - lesena gradnja:
Knjige Knjige Knjige Knjige