Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020

Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep« in naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da o izvajanju akcijskega načrta iz prejšnje točke enkrat letno poročata vladi.
Akcijski načrt je operativni dokument za povečanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne vrednostne verige. Dokument opredeljuje les kot strateško surovino Slovenije. Akcijski načrt na podlagi analize stanja določa cilje, ukrepe, kazalnike in roke za intenziviranje gospodarjenja z gozdovi ter za oživitev in razvoj predelave lesa in energetske uporabe njegovih ostankov. Ključni cilji akcijskega načrta so: ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve; povečanje poseka in negovanosti gozdov, skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi; povečanje količine in predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi tehnologijami; nova delovna mesta in rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi.
Slovenija je za Finsko in Švedsko tretja najbolj gozdnata država EU, kjer letno priraste več kot 8 milijonov m3 lesa, obnovljive surovine. Zaradi nizke konkurenčnosti gozdno-lesnega sektorja ter neurejene in celo prekinjene gozdno-lesne predelovalne verige, slovenskega lesa ne izkoriščamo v zadostni meri, slovenski les izvažamo, hkrati pa domača lesnopredelovalna panoga propada.

Več

 
Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020
Proizvajalci - lesena gradnja:
Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020
Proizvodi - lesena gradnja:
Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020