Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Od pobude do gozdno-lesne verige

Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS (ZLPI) je že leta 2008 dalo pobudo za začetek procesa z nazivom "Gozd in les za trajnostni razvoj Slovenije". Pobudo so podprle ključne lesarske organizacije iz Slovenije in tujine, kakor tudi Združenje za gozdarstvo pri GZS.
 
Od tedaj dalje sistematično izvajamo številne dejavnosti za prestrukturiranje lesnopredelovalne panoge v Sloveniji, v navezavi s prestrukturiranjem celotne gozdno lesne verige. Z vztrajnim delom smo skupaj s partnerji bomo dosegli premik panoge, od povsem zanemarjene, v prednostno gospodarsko panogo.
 
Od leta 2010 dalje tako že beležimo konkretne rezultate, kot so podpora predelavi lesa s strani Eko sklada, uvrstitev panoge med prednostne s strani ministrstva za gospodarstvo in s tem pridobitev 25 mio EUR za tri razvojne centre, sprejem unikatne uredbe o zelenih javnih naročilih leta 2012, ki predvideva min. 30% vgrdnjo lesa pri gradnji do štiri nadstropnih objektov ter min 70% lesa v pohištvu. Isto leto je Vlada RS sprejela tudi akcijski načrt Les je lep, v katerem je predvidena ponovna rast panoge nad 20 000 zaposlenih do leta 2020.
 
 

 
Od pobude do gozdno-lesne verige
Proizvajalci - lesena gradnja:
Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige
Proizvodi - lesena gradnja:
Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige Od pobude do gozdno-lesne verige