Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe

| maj 2010
Les je neobičajen material. Naravno obnovljiv, v Evropi raste v vedno večjem obilju. Je lep, lahek in močan, če z njim gradimo, topel in gostoljuben, če z njim živimo. In ponuja enostaven način zmanjševanja emisij CO2, ki so glavni povzročitelj podnebnih sprememb, kajti:
- gozdovi vsrkavajo ogljik,
- leseni izdelki skladiščijo ogljik,
- les nastopa kot substitut za ogljiko-intenzivne materiale.
Namen te knjige je pojasniti okoljske argumente za uporabo lesa kot enega izmed načinov za zmanjševanje podnebnih sprememb, hkrati pa poudariti pomen lesarstva kot ekonomske panoge. Čeprav evropska lesna industrija priznava pomen »treh bistvenih značilnosti«, ko pravi, da dolgoročni ekonomski razvoj mora biti uravnotežen s potrebo po spoštovanju okolja in interesi družbe kot celote, je glede na raznolikost in razčlenjenost Evrope, postavljanje splošno veljavnih ciljev nemogoče.
Pa vendar je mogoče prepoznati in nasloviti nekaj glavnih problemov. Ti so značilni za mnoge panoge in vključujejo zdravje zaposlenih, varnost pri delu, zmanjševanje bolniških odsotnosti, fleksibilen delovni čas, usposabljanje, enakost med spoloma,
družbeno socialno odgovornost, vpliv na lokalno skupnost, ekološke in okoljske vplive.
»Ocenjuje se, da bo 4%-na letna rast porabe lesa do leta 2010 zasegla dodatnih 150 milijonov ton CO2 na leto, in da bi tržna vrednost te storitve okolju na leto znašala okoli 1,8 miljard €.« (CE-Bois Roadmap 2010, Executive Summary 2004).
 
Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe
Proizvajalci - lesena gradnja:
Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe
Proizvodi - lesena gradnja:
Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe Knjiga Obvladajmo podnebne spremembe