Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru

Pri mednarodni založbi Springer je te dni izšla znanstvena monografija z naslovom Contemporary Slovenian Timber Architecture for Sustainability avtoric Manje Kitek Kuzman in Andreje Kutnar. V monografiji sta avtorici, arhitektka in lesarka, združili znanja in leseno gradnjo predstavili vzdolž celotne gozdno-lesne verige, od gozdarstva in lesarstva do gradbeništva in arhitekture ter v verigo umestile vrednotenje okoljskih vplivov. Zgolj prepletenost teh področij in sodelovanje različnih strokovnjakov vodi do trajnostne rabe lesa. Monografija se osredotoča na slovensko gozdno lesno verigo, ki pa jo umešča v evropski in širši mednarodni prostor.
Monografija zajema 4 poglavja; v uvodnem delu so predstavljeni podatki o Sloveniji in slovenskem gozdu s poudarkom na lesu kot trajnostnem in obnovljivem materialu, s katerim lahko ustvarimo zdravo bivalno okolje ter evropsko in slovensko zakonodajo, ki podpira trajnostno in leseno gradnjo, ki ohranjajo gradbeno in likovno kulturo našega prostora.  V drugem delu so predstavljene vrste in količine primarnih lesnih proizvodov, ki jih proizvedemo v Sloveniji in katere v Slovenijo uvozimo iz  tujine. Posebej so obravnavani okoljski vplivi lesa in lesnih proizvodov, ki se uporabljajo v pri leseni gradnji. V tretjem delu se avtorici osredotočata na trajnostno gradnjo, kakovost bivanja, ki jo lahko dosežemo z leseno gradnjo in na sisteme certificiranja, s katerimi vrednotimo trajnostno gradnjo. V zadnjem delu so predstavljeni primeri sodobne, trajnostne lesene gradnje v slovenskem prostoru kot delu širšega Alpe Adria okolja s poudarkom na trajnostnih načrtovalskih pristopih slovenskih arhitektov, kakor tudi odslikavo stanja lesene gradnje v Sloveniji, ki sloni na bogati tradiciji preteklih praks. Pregled zajema izvedbo najzanimivejših praks lesene gradnje kot inovativne trajnostne gradnje, ki so nastale po letu 2000: 30 stanovanjskih objektov in 25 javnih objektov, ki se močno razlikujejo po izvedbi in namembnosti ter dokazujejo, da je les primeren material za večnadstropne stanovanjske, javne, industrijske, gospodarske in druge objekte.


Monografija je bila izbrana kot primer dobre prakse innovativnega pristopa k umestitvi gozdno lesnega sektorja z odlično izvedenimi primeri lesene arhitekture k reševanju cilja zniževanja okoljskih vplivov in vloge gozdno lesnega sektorja pri dosegaju ciljev Evropske Unije na področju trajnostnega razvoju in nizko ogljičnega bio gospodarstva. Čeprav je knjiga šele izšla, je že dosegla mednarodno prepoznavnost. Na povabilo mednarodnega združenja InnovaWood, je bila monografija predstavljena na kongresu »Forest-based Innovation and Research needs for reaping the potential of sustainable habitats for strengthening Europe’s low carbon bio-economy« v Bruslju, Forestry House, Luxemburg Square. 24. septembra 2014.

Monografija obsega 172 barvnih strani, 218 ilustracij, trda vezava. 

 
 
 
 
Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru
Proizvajalci - lesena gradnja:
Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru
Proizvodi - lesena gradnja:
Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru