Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Znanost in praksa – za gozdno lesne verige

Gozdarski inštitut | 30.september 2014 ob 8.30
Gozdarski inštitut Slovenije, oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, skupaj s partnerji organizira strokovni posvet. Posvet bo potekal v torek, 30. 9. 2014, v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije na Večni poti 2 v Ljubljani.
Glavni namen posveta je predstaviti zadnje podatke o stanju gozdno lesnega sektorja v Sloveniji skozi oči tako raziskovalcev kot tudi podjetij, ki že leta delujejo na tem področju. Predstavili bomo nekaj novosti (orodij in izdelkov), ki lahko prispevajo k hitrejšemu razvoju v prihodnosti. Več pozornosti bo namenjene novi metodologiji umeščanja proizvodnih obratov v prostor, gre za pripomoček namenjen investitorjem.
Posvet je namenjen vsem, ki so ali se želijo aktivno vključiti v gozdno lesne verige in želijo več kot le spremljati njihov razvoj.
 
Program posveta:
 
8:30 - 9:00 Prihod udeležencev
9:00 – 9:30 Slavnostna otvoritev posveta, kjer bodo eminentni predstavniki gozdno lesnega sektorja podali
svoja mnenja o trenutnem stanju in perspektivah gozdno lesnih verig – pričakujemo direktorja Gozdarskega
inštituta Slovenije, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje, v. d. direktorja Zavoda za gozdove
Slovenije, direktorja Združenja lesne in pohištvene industrije (GZS), direktorja Združenja za gozdarstvo
(GZS) ter predstavnika strateškega združenja »Svet za les«. 
9:30 - 10:00 Pogled čez naše meje – stanje gozdno lesnih verig v sosednjih državah. Predstavljeno bo stanje
na Hrvaškem in v Avstriji.
10:00 - 11:00 Stanje v gozdno lesnem sektorju - pregled bo podan s strani raziskovalcev (Gozdarski inštitut
Slovenije), podjetij (Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec) in predstavnikov ministrstev (Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo).
11:00 – 11:30 Odmor za kavo
11:30 - 13:00 Inovativna orodja in izdelki za nadaljnji razvoj in optimizacijo proizvodnih verig - predstavljen
bo razvoj novega orodja za optimizacijo traktorskega spravila (Gozdarski inštitut Slovenije), problematika
zasebnih lastnikov gozdov (BF-Gozdarstvo), novo spletno orodje za izračun stroškov vzdolž verig (Gozdarski
inštitut Slovenije), potenciali in pasti novih IKT (Tajfun Planina d. o. o.), inovativni lesni izdelki (BFlesarstvo)
in druge novosti.
13:00 - 13:30 Odmor za kavo
13:30 – 14:30 Trg z lesom in umeščanje proizvodnih verig v prostor – predstavljen bo pogled nekaterih večjih
porabnikov lesa (Količevo karton d. o. o.) in problem nabave večjih količin lesa (Energetika Ljubljana,
Interesno združenje žagarjev Slovenije) ter modela za umeščanje perspektivnih proizvodnih verig v prostor
(Gozdarski inštitut Slovenije).
14:30-15:00 Oblikovanje zaključkov in pogostitev udeležencev 
 
 
 
 
Znanost in praksa – za gozdno lesne verige
Proizvajalci - lesena gradnja:
Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige
Proizvodi - lesena gradnja:
Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige Znanost in praksa – za gozdno lesne verige