Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Konstrukcije

Mehanska odpornost in stabilnost lesenih montažnih hiš

Avtor(ji): dr. Tomaž Pazlar, mag. Jelena Srpčič |

Za vse gradbene proizvode, ki vplivajo na bistvene zahteve za objekte, torej tudi za lesene montažne hiše, morajo proizvajalci za dostop na enoten evropski trg opredeliti izpolnjevanje šestih bistvenih zahtev: mehanske odpornosti in stabilnosti, varnosti pri požaru, higienske, zdravstvene ter zaščite okolja, varnosti pri uporabi, zaščite pred hrupom in varčevanja z energijo ter ohranjanja toplote.
več

Izhodišča za projektiranje potresnoodpornih montažnih hiš

Avtor(ji): dr. Bruno Dujič, udigr. |

Pri gradnji lahkih montažnih objektov na potresnih območjih se pogosto postavlja vprašanje o varnosti tovrstnih objektov pri potresni obtežbi. Tudi gradbeniki oziroma konstruktorji ne znamo zanesljivo odgovoriti na to vprašanje, če ne poznamo mehanskih lastnosti osnovne enote konstrukcijskega nosilnega sistema, ki jo predstavlja poln segment stene.
več

Karakteristične vrednosti dvojnih vezanih kozolcev

Avtor(ji): mag. Edo Wallner, univ.dipl.ing.grad. |

Analiza starosti dvojnih vezanih kozolcev je bila opravljena na dveh nizih, in sicer na polnem nizu vzorcev s 135 elementi in na reduciranem nizu vzorcev, saj je za nekatere vzorce, ki so že precej stari, zelo težko pridobiti točne podatke o starosti, saj načrtov in zapisov o le teh praktično ni. Še najbolj zanesljiv vir je, če je na prečnih tramovih ali kje drugje mogoče najti vrezane letnice ali druga znamenja, na podlagi katerih lahko sklepamo o starosti objekta.
več

Konstrukcije iz križno lepljenih lesenih panelov

Avtor(ji): dr. Bruno Dujič | Celje |

V sodobnem gradbeništvu so vse bolj prisotni konstrukcijski elementi iz križno lepljenih lesenih panelov, ki so lahko izdelani tudi v formatu velikosti 50 m2. Takšne velikosti panelov so ob visoki specifični nosilnosti in križno zlepljeni strukturi lesa prinesle preporod v graditeljstvu. Z njihovo uporabo lahko rešujemo zelo zahtevne in kompleksne konstrukcijske ter arhitekturne zasnove objektov, ki z uporabo klasičnih konstrukcijskih elementov iz enosmerno lepljenega in masivnega lesa niso bile rešljive.
več

Obnašanje kladnih konstrukcij pri potresni obtežbi

Avtor(ji): David Koren, Jože Kušar, Vojko Kilar | Ljubljana |

Gradnja kladnih zgradb je verjetno najstarejša gradbena tehnika v alpskem prostoru, Skandinaviji ter vzhodni Evropi na področjih, kjer prevladujejo iglasti gozdovi. Predmet raziskave je obnašanje kladnih zgradb pod vplivom dinamične obtežbe, ki jo predstavlja potres. Odziv kladnih konstrukcij iz lesenih brun je na horizontalno obtežbo specifičen, saj se strižne sile prenašajo preko posebnega strižnega mehanizma v rokodelsko izvedenih vogalnih stikih.

več

Les za gradbene konstrukcije

Avtor(ji): mag. Jelena Srpčič | Ljubljana |

Uporaba lesa za gradbene konstrukcije se v zadnjih letih povečuje tudi v Sloveniji. Razširjenost lesenih konstrukcij je v svetu zelo različna – v nekaterih državah je gradnja lesenih objektov že tradicionalna, v drugih obravnavajo les kot manj vreden material,objekte pa kot začasne. Slovenija je nekje v sredini – vsi poznamo prednosti gradnje v lesu: od minimalne porabe energije in hitrosti gradnje lesenega objekta do prijetnega bivanja v leseni hiši, kljub temu pa je delež uporabe lesa v gradbeništvu še vedno precej nizek.
več

Evropski standardi za projektiranje lesenih konstrukcij

Avtor(ji): dr. Srečko Vratuša |

Novi evropski standardi za projektiranje lesenih konstrukcij (Evrokod 5) so zasnovani na najnovejših spoznanjih in dosežkih na področju lesenih konstrukcij ter uvajajo sodobne metode računa, ki so skupne vsem konstrukcijam iz različnih materialov. Evrokodi se vsebinsko navezujejo še na rsto drugih standardov. To so standardi o lastnostih in kvaliteti materialov, zahtevah za uporabo, preiskušanju, določitvi karakterističnih vrednosti in podobno.
več

Vrednotenje potresne odpornosti lesene gradnje

Avtor(ji): dr. Bruno Dujič, prof.dr. Roko Žarnić |

Zaradi vse večje ekološke osveščenosti in zaradi inovativnih lesenih sistemov, ki se zadnje čase vse bolj uveljavljajo v gradbeništvu, je gradnja objektov z leseno konstrukcijo vse pogostejša. Tudi arhitekturne zahteve in velikosti takšnih objektov so vse večje.
več

Panelna gradnja lesenih stanovanjskih objektov

Avtor(ji): prof.dr. Miroslav Premrov, doc.dr. Peter Dobrila |

Predstavljeni so bistveni argumenti za panelno gradnjo lesenih stanovanjskih objektov,ki se danes v svetu vse bolj uveljavlja. Podani so statistični podatki o razširjenosti stanovanjske lesene gradnje po svetu ter opisani bistveni konstrukcijski sistemi.Podrobneje je opisan montažni stenski sistem z lesenim okvirjem in obložnimi ploščami, ki ga slovenska lesna industrija najpogosteje uporablja.
več

1
Konstrukcije
Proizvajalci - lesena gradnja:
Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije
Proizvodi - lesena gradnja:
Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije Konstrukcije