Portal lesena gradnja Slovenija

Glasujte: Izgradnja novega prizidka Biotehniške fakultete

Novi prizidek oziroma »prilesek« Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete se poteguje za predstavitev 10. in 11. junija 2016 na dogodku EU projekt, moj projekt 2016. Vabljeni da glasujete za 39 Izgradnja novega prizidka Biotehniške fakultete in tako omogočite predstavitev lesenega objekta na na omenjenem dogodku. Svoj glas lahko oddate vsak dan enkrat, glasovanje traja do 13. maja 2016.
več

Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru

Pri mednarodni založbi Springer je izšla monografija z naslovom Contemporary Slovenian Timber Architecture for Sustainability avtoric Manje Kitek Kuzman in Andreje Kutnar. Monografija zajema 4 poglavja; v uvodnem delu so predstavljeni podatki o Sloveniji in slovenskem gozdu s poudarkom na lesu kot trajnostnem in obnovljivem materialu, s katerim lahko ustvarimo zdravo bivalno okolje ter evropsko in slovensko zakonodajo, ki podpira trajnostno in leseno gradnjo,
več

Od pobude do gozdno-lesne verige

Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS (ZLPI) je že leta 2008 dalo pobudo za začetek procesa z nazivom "Gozd in les za trajnostni razvoj Slovenije". Pobudo so podprle ključne lesarske organizacije iz Slovenije in tujine, kakor tudi Združenje za gozdarstvo pri GZS. Od tedaj dalje sistematično izvajamo številne dejavnosti za prestrukturiranje lesnopredelovalne panoge v Sloveniji, v navezavi s prestrukturiranjem celotne gozdno lesne verige.
več

Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do 2020

Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep« in naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da o izvajanju akcijskega načrta iz prejšnje točke enkrat letno poročata vladi.
več

Les v sodobni slovenski arhitekturi 2. del

Pod okriljem Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete in Fakultete za arhitekturo je izšla monografija Les v sodobni slovenski arhitekturi 2010-2015 | Wood in Contemporary Slovenian Architecture 2.del|part avtorice dr. Manje Kitek Kuzman.
Monografija je posvečena slovenski lesni industriji.
Cena: 35 €
več

KNJIGA - Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji | Slovenija

Portal lesena gradnja Slovenija

Gradnja v živo

Portal lesena gradnja Slovenija

dataholz

Portal lesena gradnja Slovenija

e-KATALOG

Portal lesena gradnja Slovenija