Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Energy-efficient timber-glass houses

Avtor(ji): dr. Vesna Žegarac Leskovar, dr. Miroslav Premrov

Znanstvena monografija obravnava najnovejše znanstvene dosežke iz področja načrtovanja leseno-steklenih objektov s ciljem razvoja optimalnega modela sodobne energijsko učinkovite hiše. Osnovni cilj predstavljenega pristopa je v povezovanju znanj arhitekturne in gradbene stroke že v začetnih fazah zasnove stavbe. Študija temelji na uporabi lesa in stekla, gradbenih materialov, ki sta bila v preteklosti dokaj zapostavljena. S primernim tehnološkim razvojem in ustrezno rabo postajata danes iz vidika energijske učinkovitosti in doseganja bivalnega ugodja vse bolj aktualna gradbena materiala, vendar pa je njuna pravilna aplikacija zelo zahtevna. V sodobni leseni gradnji se namreč pojavljajo težnje po uporabi povečanega deleža zasteklitev, kakor tudi težnja po doseganju določenih ciljev, kot so atraktivna arhitekturna geometrija, visoka stopnja bivalnega ugodja, učinkovita raba energije in reševanje s tem povezanih konstrukcijskih stabilnostnih problemov. Predstavljeno delo dodatno tudi aplicira možnost uporabe rezultatov znanstvenih raziskav v izvedbo realnih projektov, vezanih na ustrezno umeščanje steklenih površin v ovoj stavbe in določanje najprimernejše oblike glede na energijsko porabo in stabilnost objekta. Hkrati pa so podani zaključki uporabni za enostavno in hitro ocenitev okvirnih energijskih potreb tako zasnovanih objektov.  

Več   naročilo
Dosežek ARRS

Energy-efficient timber-glass houses
Proizvajalci - lesena gradnja:
Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses
Proizvodi - lesena gradnja:
Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses Energy-efficient timber-glass houses