Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010

Avtor(ji): dr. Manja Kitek Kuzman

"Wood in Contemporary Slovenian Architecture"

Ciljni bralci
Vsebina
Recenzije
Naročilo

  
Ciljni bralci

Knjiga je namenjena vsem, ki jih zanima lesena gradnja - arhitektom, gradbenikom in lesarjem ter drugi strokovni javnosti, ki je tako ali drugače povezana z industrijo in slovenskimi uspehi na področju lesene gradnje.
Monografija je dvojezična, prevedena v angleški jezik, zato bodo njeni bralci tudi tuji strokovnjaki in predstavniki gospodarstva in politike. 

Vsebina

"Pozitivni odzivi na knjigo Gradnja z lesom- izziv in priložnost za Slovenijo so pokazali, da v Sloveniji vse bolj narašča zanimanje za ta okolju prijazen, sonaraven, tarjnosten in estetsko nadstandarden način gradnje. Knjiga je združila izsledke različnih znanstvenih panog, ki so ovrgli marsikateri predsodek o lesu kot materialu, ki ga ogrožata vlaga in ogenj, glive, insekti ter ostali biotski in abiotski dejavniki, z vizualno podobo pa je želela približati les kot dragocen material, ki ga v življenju dobesedno potrebujemo kot zrak, tudi laičnim bralcem."
Predstavljenih je 50 projektov lesene gradnje, ki so bili izvedeni v obdobju med leti 2000 in 2010.
Seznam objektov I
Seznam objektov II in lokacije

Primer predstavitve objektov

Recenzije

prof.dr. Roko Žarnić, Minister za okolje in prostor
//Drevo, simbol življenja - Tree, A Symbol of Life
Slovenija je ena izmed tistih dežel, katerim zeleno okolje nudijo prostrani gozdovi, ki pokrivajo skoraj šest desetin njene površine. Ljudje, ki so živeli in živijo v tej zeleni deželi, stoletja cenijo čar lesa in ga uporabljajo za preživetje. O tem tudi priča ta lepa knjiga Les v sodobni slovenski arhitekturi, Več

prof.dr. Stanislav Pejovnik, Rektor Univerze v Ljubljani
//Razmišljanja o lesu - Thoughts on Wood

Monografija  nazorno prikaže prednosti  in omejitve gradnje  z  lesom. Masiven les lahko dandanes s sodobnimi tehnologijami in z uporabo osnovnih inženirskih principov predelamo v številne lesne kompozite, ki jim prilagodimo strukturo, presek in obliko glede na predvideno funkcijo oziroma namen uporabe. Z izlocevanjem in distribucijo napak lesa ter z usmerjanjem in zgošcevanjem osnovnih lesnih gradnikov ter lepljenjem v poljubne proizvode  lahko  izboljšamo njihovo  trdnost  in zmanjšamo variabilnost. Več

prof. mag. Peter Gabrijelčič, Dekan Fakultete za arhitekturo
// Etika lesa - The Etics of Wood
Preprican  sem, da bo ostal  les  zaradi  svojih estetskih,  strukturnih  in okoljskih  znacilnosti  eden  najpomembnejših  gradbenih  materialov tudi v prihodnosti. Veliko naših najglobljih dojemanj sveta in arhitekture izhaja iz prav uporabe lesa. Po tolmacenju nekaterih zgodovinarjev temeljijo proporci grškega dorskega sloga, ki je utiril estetske kanone zahodne civilizacije, prav na razmerjih drevesa.  Več

prof. dr. Marko Petrič, Prodekan Oddelka za lesarstvo BF
// Popotnica knjigi - Previsions for this Volume
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika lahko preberemo, da beseda »Popotnica« pomeni hrano, nekoliko arhaicno tudi denar, za na pot. V prenesem pomenu pa je dobra popotnica vodilo, moč, energija, ki jo potrebujemo, da zadane naloge uspešno pripeljemo do konca ter da svoje cilje dosežemo, tako kot smo si to zamislili na zacetku naše poti.  Več

prof. dr. Jože Kušar, Fakulteta za arhitekturo
// Predgovor - Foreword
V  knjigi  Les  v  sodobni  slovenski  arhitekturi  2000-2010  se  uspešno prepleta  tradicionalna  lesarska  problematika  s  poseganjem  na nova sodobna in za lesarje pomembna strateška podrocja. Prikazani objekti  so  rezultat poglobljenega  raziskovalnega dela  in arhitekturnega oblikovanja  lesenih  zgradb. Več

 

Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 |
Wood in Contemporary Slovenian Architecture
po ceni 35,00 Eur. Cena vključuje DDV (poštni stroški niso vključeni). AKCIJA

Naročilo


izvod(ov)

Da Ne
* obvezno polje

Cena: 35 €

Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010
Proizvajalci - lesena gradnja:
Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010
Proizvodi - lesena gradnja:
Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010 Les v sodobni slovenski arhitekturi 2000-2010