Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Lesene konstrukcije-rešeni primeri

Avtor(ji): M. Tajnik, M. Premrov, E. Kozem

Zbirka rešenih primerov »Lesene konstrukcije« predstavlja zbirko osmih rešenih računskih primerov dimenzioniranja nosilnih lesenih konstrukcijskih elementov. Vsebina učbenika se glede osnovnih zahtev projektiranja navezuje na zahteve osnovnega standarda SIST EN 1995-1-1:2005 (SI) »Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij, Del 1-1: Splošno – Splošna pravila in pravila za stavbe«, ki je od leta 2007 preveden v slovenski jezik in je tako le slovenski prevod angleškega originala EN 1995-1-1:2005 (E), ki ga je leta 2005 sprejel European Committe for Standardization (CEN). V bistvu zbirka rešenih primerov služi kot neko dopolnilo k že izdanemu učbeniku »Lesene konstrukcije«, kjer so obširno predstavljene le teoretične osnove navedene tematike. Čeprav je vsebina učbenika primarno namenjena kot osnovno gradivo in pomoč pri študiju dodiplomskim študentom Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru (FG UM) pri predmetih »Lesene konstrukcije« univerzitetnega študijskega programa in »Lesene konstrukcije« visokošolskega strokovnega študijskega programa, smo mnenja, da bodo nekatere vsebine zanimive tudi projektantom lesenih konstrukcij. Posebna zahvala gre v letu 2011 tragično preminulemu kolegu Matjažu Tajniku, ki je z znanjem, trudom in strastjo največ pripomogel k izidu tega gradiva.

TAJNIK, Matjaž, PREMROV, Miroslav, KOZEM ŠILIH, Erika. "Lesene konstrukcije : rešeni primeri". 1. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-248-306-7. [COBISS.SI-ID 67804929]
 

 Več

Lesene konstrukcije-rešeni primeri
Proizvajalci - lesena gradnja:
Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri
Proizvodi - lesena gradnja:
Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri Lesene konstrukcije-rešeni primeri