Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Lesene konstrukcije

Avtor(ji): Miroslav Premrov, Peter Dobrila Maribor 2009

Univerzitetni učbenik »Lesene konstrukcije« obravnava širšo tematiko, poznavanje katere je potrebno pri projektiranju nosilnih elementov lesenih konstrukcij. Čeprav je vsebina učbenika primarno namenjena kot osnovno gradivo in pomoč pri študiju dodiplomskim študentom Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru (FG UM) pri predmetih »Lesene konstrukcije« univerzitetnega študijskega programa in »Analiza obtežb in lesene konstrukcije« visokošolskega strokovnega študijskega programa, avtorja meniva, da bodo nekatere vsebine zanimive tudi projektantom lesenih konstrukcij.

Poenotenje evropskih standardov (evrokodov) namreč tudi od strokovnjakov za lesene konstrukcije v Sloveniji zahteva njihovo poznavanje in uporabo. S »Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov«, Uradni list RS 101/2005 z dne 11.11.2005, ki se uporablja za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje novih objektov, rekonstrukcijo obstoječih ter nadomestne gradnje je namreč določeno, da je zahteve glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov mogoče izpolniti le s projektiranjem in gradnjo v skladu z načeli in pravili evrokodov ali z upoštevanjem načel in smiselno uporabo pravil evrokodov pri projektiranju in gradnji objektov (npr. zelo neobičajna geometrija objekta) oziroma uporabi gradbenih materialov (npr. steklo), ki jih evrokodi ne obravnavajo neposredno.  Dodatno se zahteva, da morajo projektanti in izvajalci gradbenih del opravljanje svojega dela uskladiti z določbami tega pravilnika najpozneje do 31. decembra 2007.

Učbenik, ki je pred vami, tako zapolnjuje precejšnjo praznino, ki je nastopila v slovenskem prostoru z uporabo novih predpisov s področja lesenih konstrukcij. Vsebina učbenika se glede osnovnih zahtev projektiranja navezuje na zahteve osnovnega standarda SIST EN 1995-1-1:2005 (SI) »Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij, Del 1-1: Splošno – Splošna pravila in pravila za stavbe«, ki je od leta 2007 preveden v slovenski jezik in je tako le slovenski prevod angleškega originala EN 1995-1-1:2005 (E), ki ga je leta 2005 sprejel European Committe for Standardization (CEN).

Ker pa avtorja meniva, da je smiselno, da uporabnik predpise ne le uporablja, ampak jih tudi razume ter pozna njihov izvor in pomen, učbenik ni le zgolj skupek zakonsko predpisanih zahtev, temveč so marsikje podana tudi poglobljena teoretična ozadja, razlage in komentarji.
prof.dr. Miroslav Premrov

Lesene konstrukcije
Proizvajalci - lesena gradnja:
Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije
Proizvodi - lesena gradnja:
Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije Lesene konstrukcije