Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Kontakt

 

 E:  info@lesena-gradnja.si

      manja.kuzman@bf.uni-lj.si

Glavna urednica|
dr. Manja Kitek Kuzman udia.
Univerza v Ljubljani
BF Oddelek za lesarstvo
Rožna dolina c. VIII/34
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0) 1 320 36 04

Vabilo k sodelovanju
e-KATALOG bo predstavljal izbrane primere sodobne lesene gradnje, ki bodo predstavljeni kot teamsko delo več strokovnjakov. V e-KATALOG vnašamo nove podatke o lesenih objektih. Prispevajte vaše predloge!* obvezno polje

Novi objekti

 
Konferenca bo prikazala prednosti celovitega pristopa k trajnostnemu gradbeništvu, ki upošteva širši spekter ukrepov pri financiranju, načrtovanju, izgradnji, upravljanju in vzdrževanju nepremičnin. V konferenčnem delu bodo predstavljeni inovativni pristopi k segmentom trajnostnega gradbeništva. Drugi del konference pa bo namenjen ogledu primerov realiziranih objektov. Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju
več
Gozdarski inštitut Slovenije, oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, skupaj s partnerji
organizira strokovni posvet. Posvet bo potekal v torek, 30. 9. 2014, v dvorani Gozdarskega
inštituta Slovenije na Večni poti 2 v Ljubljani.Glavni namen posveta je predstaviti zadnje podatke o stanju gozdno lesnega sektorja v Sloveniji skozi oči tako raziskovalcev kot tudi podjetij, ki že leta delujejo na tem področju. Predstavili bomo nekaj novosti, ki lahko prispevajo k hitrejšemu razvoju v prihodnosti. Več pozornosti bo namenjene novi metodologiji umeščanja proizvodnih obratov v prostor, gre za pripomoček namenjen investitorjem.
več
Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS (ZLPI) je že leta 2008 dalo pobudo za začetek procesa z nazivom "Gozd in les za trajnostni razvoj Slovenije". Pobudo so podprle ključne lesarske organizacije iz Slovenije in tujine, kakor tudi Združenje za gozdarstvo pri GZS. Od tedaj dalje sistematično izvajamo številne dejavnosti za prestrukturiranje lesnopredelovalne panoge v Sloveniji, v navezavi s prestrukturiranjem celotne gozdno lesne verige.
več
Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep« in naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da o izvajanju akcijskega načrta iz prejšnje točke enkrat letno poročata vladi.
več

Članek tedna

 
V postopku priprave je nova Strategija razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014-2020, kjer je velik poudarek na uporabi lesa. Vlada je v sredini junija 2012 imenovala krovno skupino, ki je zadolžena za pripravo strategije. Strategija razvoja Slovenije 2014–2020 bo predvidoma sprejeta januarja 2013.
več
Eko sklad je objavil nove javne pozive za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v letu 2013. Vsi javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada.
več
Kontakt
Proizvajalci - lesena gradnja:
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Proizvodi - lesena gradnja:
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt