Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Lumar IG Brezovica

Podjetje Lumar IG d.o.o. gradi nov stanovanjski objekt Hiša Bajuk v Brezovici pri Ljubljani.

Arhitektura: prof. Janez Koželj udia., Blaž Rupar udia., Tina Rupar Kobe udia.
                  sodelavci: Jernej Šipoš, Tea Pristolič
Projektivno podjetje: 3 BIRO
Energiska učinkovitost: nizkoenergijska
Potrebna energija za ogrevanje: 34 kWh/m2a 
U-vrednost:
-zunanje stene nadstropja (montažne): 0,16 W/m2K
-zunanje stene pritličja (zidane): 0,18 W/m2K
-strop proti neogrevanemu podstrešju: 0,1 W/m2K
-zasteklitev: 0,7 W/m2K

Sistem gradnje: panelna gradnja
Izvajalec: Lumar IG d.o.o.
Čas gradnje: maj 2010

Urbanistična zasnova:
Podlogovat objekt leži na pobočju in ima polvkopano pritličje in nadstropje. Daljša os leži v smeri vzhod-zahod in sovpada s plastnicami terena. Zasnova lege objekta se prilagaja strukturni zakonitosti sosednjih objektov s tem, da je objekt delno izmaknjen iz linije novih fasad. Novogradnja zaključuje pahljačasto lego teh objektov.

Arhitekturna zasnova:
Dvoetažne stanovanjska hiša ima podolgovato zasnovo, ki jo tvorita dve vzdolžni lameli. Ob severni stranici je ozka lamela z nizom servisnih prostorov. Ob južni stranici se v nadstropju nahaja niz bivalnih prostorov. Pod njim, v polvkopanem pritličju, pa velik odprt in pokrit prostor, ki je namenjen parkiranju in prostočasnemu druženju. Taka zasnova zagotavlja organizacijo zaključenih funkcionalnih sklopov, ki se lahko neposredno in avtonomno navezujejo na pripadajoče pomožne prostore.
Glavni vhod v objekt je pod velikim nadstreškom polvkopanega pritličja. Tu se nahaja tudi stopnišče. To lamelo na zahodni strani dopolnjuje letna kuhinja, ki je preko vrat direktno povezana z nadkritim prostorom za druženje. Na drugi strani objekta pa je prostor za niz servisnih prostorov in delavnico. Slednji so prav tako direktno povezani z zunanjostjo. Nadstropje se deli na dva sklopa. Zahodni del je namenjen dnevnemu bivanju. Velik dnevni prostor z jedilinico na južni strani funkcionalno dopolnjuje kuhinja s shrambo v severni lameli objekta.
Vzhodni, nočni del, je sestavljen iz dveh otroških sob in spalnice staršev. Le te se preko nočnega hodnika navezujejo na sanitarije, kopalnico in garderobo na severu. Na južni strani, po celotni stranici etaže je nameščen prostoren balkon, ki medsebojno povezuje oba sklopa etaže.

Foto:arhiv Lumar IG d.o.o.
 

Tloris pritličja
    Tloris nadstropja
Prerez

    


Več

Lumar IG Brezovica
Proizvajalci - lesena gradnja:
Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica
Proizvodi - lesena gradnja:
Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica Lumar IG Brezovica