Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Marles vrtec

Vrtec Lavrica v Škofljici

Na lokaciji ob obstoječem vrtcu, namerava investitor zaradi povečanih potreb zgraditi nov, 8 oddelčni vrtec z delilno kuhinjo.
Novi vrtec je zasnovan kot visoko energetsko učinkovit, z maksimalno uporabo kvalitetnih naravnih ekoloških material. Vrtec bo namenjen dvem skupinam otrok višje starostne stopnje 3-6 let, dvem skupinam 2-3 leta, ter štirim skupinam otrok nižje starostne stopnje (jsali). Vrtec bo namenjen varstvu 142 otrok.


Bruto površina vrtca: 1.674,94 m2 
Neto površina vrtca: 1.355,39 m2 
Novi objekt bo pravokotne strnjene rahlo členjene tlorisne oblike, z manjšim atrijem ob vhodu. V delu bo nadstropen P+1. Streha bo minimalnega naklona. Fasada objekta bo delno finalno obdelana s silikatnim ometom, delno v vertikalnem macesnovem opažu, s čemer bo objekt strukturno in oblikovno prilagojen bližnjemu stanovanjskemu naselju. Vrtni paviljon bo pravokotne oblike, fasada paviljona pa bo v celoti obložena z vertikalnim macesnovim opažem. 
Ogrevanje objekta bo na toplotno reverzibilno črpalko voda-zrak, ter dodatni plinski kondenzacijski kotel za dogrevanje. Vgrajen bo sistem prisilnega prezračevanja z učinkovitim vračanjem toplote odpadnega zraka – rekuperacija. 
Vgrajena bodo troslojna lesena okna Marles U max 0,9 W/m2K, zasteklitev Ug 0,7 W/m2K 
Vrtec bo grajen v Marlesovem sistemu Mega N10. 
Pričetek gradnje: maj 2011


1-obloga-mavčno vlaknena plošča 15 mm, 2- parna zapora PE 0,2mm, 3- lesena konstrukcija 60/60, 60/44mm, 4- izolacija- kamena volna 140 mm, 5- disperzijsko lepilo 2 mm, 6- izolacija fasade Neopor 100 mm, 7-  parna zapora, 5- lesena nosilna konstrukcija 80/160 mm, 6- izolacija kamena volna, 7-armirna mrežica vtisnjena v malto 2mm, 8- armirna malta 2,5 mm, 9- dekorativni zaključni omet, 10- fasadni profil, 11- cev za elektro napeljavo

  

Marles vrtec
Proizvajalci - lesena gradnja:
Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec
Proizvodi - lesena gradnja:
Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec Marles vrtec