Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

FINANČNE VZPODBUDE

Za izgradnjo nizkoenergijske in pasivne hiše so na voljo nepovratne finančne vzpodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikamipomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.


Nepovratne finančne spodbude za lesena okna

Državne spodbude za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš. pdf

Spodbude Eko sklada v letu 2012

Podatki o tekočih razpisih

 

Povezava na stran

 FINANČNE VZPODBUDE
Proizvajalci - lesena gradnja:
FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE
Proizvodi - lesena gradnja:
FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE FINANČNE VZPODBUDE